Towarzystwo założone w 1961 roku afiliowane przy Polskiej Akademii Nauk.

PTETiS opiera sie na pracy społecznej swoich członków i ma za cel krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki oraz elektroniki teoretycznej i stosowanej, a zwłaszcza współdziałanie w ich szerzeniu i rozpowszechnianiu.Jubileuszowa Sesja 
50-lat  
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej
 
oraz 
10-lat Oddziału Lubelskiego PTETiS

28.09.2011, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
plakat   zaproszenie i program


7th International Conference 
“Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection”
ELMECO-7
joint with
10
th Seminar "Applications of Superconductors" 
AoS-10

28-30.09.2011, Nałęczów, Poland 

 


Seminarium ZNiPN „Zastosowania Nadprzewodników i Plazmy Niskotemperaturowej”
OL PTETiS, IPEiE PL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 4.11.2009
Sprawozdanie

 


6th International Conference 
“Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection”
ELMECO-6
joint with
9th Seminar "Applications of Superconductors" 
AoS-9

24-27.06.2008, Nałęczów, Poland      


VIII Seminarium i Warsztaty Naukowe

"Zastosowania Nadprzewodników ZN-8"

17 - 20.06.2007, NałęczówPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Zarząd Główny oraz Oddział Lubelski
VI Seminarium Naukowe
Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki - WZEE'2006

Pobierz program (pdf)

       8 - 10 maja 2006, Lublin – Kazimierz Dolny