Władze lubelskiego oddziału PTETiS
Członkowie lubelskiego oddziału PTETiS
Zebrania oddziału
Działalność oddziału
Konferencje
Kronika lubelskiego oddziału PTETiS
Zzarząd Główny PTETiS
Inne oddziały PTETiS
 

 

W skład PTETiS wchodzi 14 oddziałów:

 

 

Oddziały Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Strona Główna