Władze lubelskiego oddziału PTETiS
Członkowie lubelskiego oddziału PTETiS
Zebrania oddziału
Działalność oddziału
Konferencje
Kronika lubelskiego oddziału PTETiS
Zzarząd Główny PTETiS
Inne oddziały PTETiS

   
VIII Seminarium i Warsztaty Naukowe

"ZASTOSOWANIA NADPRZEWODNIKÓW ZN-8"
Nałęczów, 17-20 czerwca 2007 r.


Pierwsze zawiadomienie ZN-8 (pdf)
Program Seminarium i Warsztatów ZN-8 (pdf)
Wytyczne przygotowania referatu do druku w materiałach pokonferencyjnych (doc)

Wszystkich zainteresowanych problematyką nadprzewodnictwa, badań urządzeń nadprzewodnikowych i ich zastosowań zapraszamy do uczestnictwa, wygłoszenia referatu oraz dyskusji w ramach 8. Seminarium „Zastosowania Nadprzewodników ZN-8”. Zapraszamy również do udziału w Warsztatach Naukowych.

Organizatorzy

Komitet naukowy

Prof. Antoni Cieśla (Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków)

Prof. Marian Ciszek (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukt., Wrocław)

Prof. Gordon B. Donaldson (University of Strathclyde, Glasgow, UK)

Prof. Bartłomiej A. Głowacki (University of Cambridge, UK)  

Prof. Bogusław Grzesik (Politechnika Śląska)

Dr Bennie Ten Haken (Delft Univ. of Technology, Enschede, The Netherlands)

Prof. Tadeusz Janowski (Politechnika Lubelska)

Prof. Jan Leszczyński (Politechnika Łódzka)

Prof. Bolesław Mazurek (Instytut Elektrotechniki, Wrocław)

Prof. Risto Mikkonen (Tampere University of Technology, Finland)  

Prof. Ryszard Pałka (Politechnika Szczecińska)

Dr Andrzej Siemko (CERN, Geneva, Switzerland)

Prof. Jacek Sosnowski (Instytut Elektrotechniki, Warszawa)

Prof. Henryka D. Stryczewska (Politechnika Lubelska)

Prof. Bronisław Susła (Politechnika Poznańska)

Prof. Jan K. Sykulski (University of Southampton, UK)

Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk (Politechnika Lubelska)

Prof. Kazimierz Zakrzewski (Politechnika Łódzka)

Prof. Andrzej Zaleski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukt., Wrocław)

Komitet organizacyjny

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski (przewodniczący)
 • Dr inż. Paweł Surdacki
 • Dr hab. inż. Sławomir Kozak
 • Mgr inż. Beata Kondratowicz-Kucewicz
 • Mgr Renata Gałat

Tematyka seminarium

 • zjawiska w nadprzewodnikach
 • układy chłodzenia
 • nadprzewodnikowe druty i taśmy nawojowe
 • kable elektroenergetyczne
 • elektromagnesy nadprzewodnikowe
 • nadprzewodnikowe separatory magnetyczne
 • lewitacja i łożyska nadprzewodnikowe
 • transformatory nadprzewodnikowe
 • nadprzewodnikowe ograniczniki prądu
 • nadprzewodnikowe zasobniki energii
 • nadprzewodnikowe maszyny elektryczne
 • zastosowania w metrologii i medycynie

Terminarz seminarium

24.03.2007 nadsyłanie zgłoszenia uczestnictwa i tytułu referatu
  6.04.2007 informacja o sposobie przygotowania prac
27.04.2007 nadsyłanie streszczeń i opłaty konferencyjnej
 6.06.2007 informacja o szczegółowym programie seminarium

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna 400 zł obejmuje:
 - udział w Seminarium i Warsztatach,
 - druk materiałów konferencyjnych,
 - koszty noclegu i wyżywienia.
Opłata za udział tylko w Seminarium lub tylko w Warsztatach wynosi 300 zł.

Język seminarium i warszatów

Oficjalnymi językami seminarium i warsztatów są: angielski i polski.

Miejsce seminarium

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe "Energetyk"
Nałęczów, ul. Paderewskiego 10,
el. (081) 50-14-604, fax (081)50-14-047


Dodatkowe informacje

   - Plan dojazdu
   - 
Wytyczne przygotowania referatu do druku (doc)


Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych
i Plazmowych w Energetyce ASPPECT

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel./fax: (81) 53 84 289
e-mail:
p.surdacki@pollub.pl

         
Strona Główna