Władze lubelskiego oddziału PTETiS
Członkowie lubelskiego oddziału PTETiS
Zebrania oddziału
Działalność oddziału
Konferencje
Kronika lubelskiego oddziału PTETiS
Zzarząd Główny PTETiS
Inne oddziały PTETiS
 


201120102009


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS za 2009 r.


2008


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS za 2008 r.


2007


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS za 2007 r.


2006


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS za 2006 r.  


2005


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS za 2005 r.


2004


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS za 2004 r


2003


 


2002


 


2001


29 I 2001 r.   Zebranie Plenarne ZG PTETiS w Warszawie (w 40-lecie powołania PTETiS)
                         Udział przedstawicieli Zarządu Oddziału Lubelskiego PTETiS:
                         prof. T. Janowski, prof. H.D. Stryczewska, prof. A. Wac-Włodarczyk.
W programie m. in. informacja o założycielskim zebraniu Wyborczym Oddziału Lubelskiego przedstawiona przez prof. Tadeusza Janowskiego.

28 II 2001 r.  Zebranie Zarządu Oddziału Lubelskiego (protokoł)


2000


29 V 2000 r.   Zebranie plenarne ZG PTETiS w Kielcach i Ameliówce
                           Prezentacja środowiska naukowego Wydziału Elektrycznego PL
                           przez prof. Andrzeja Wac-Włodarczyka i dr inż. Pawła Surdackiego.

19 V 2000 r.     Wizyta przewodniczącego ZG prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego
                        na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej

                              połaczona z prelekcją n. t. historii, stanu obecnego i planu działalności PTETiS
                              oraz spotkanie organizacyjne kandydatów do lubelskiego Oddziału Lubelskiego PTETiS.

4 XII 2000 r.   Zebranie plenarne ZG PTETiS w Warszawie
                            Udział przedstawicieli środowiska lubelskiego:
                            prorektor PL prof. Andrzej Wac-Włodarczyk,
                            dziekan Wydziału Elektrycznego PL prof. Zygmunt Rutka,
                            dyrektor IPEE PL prof. Tadeusz Janowski

W programie m. in. powołanie Oddziału Lubelskiego:Wobec spełnienia wymogów formalnych (Rozdział 5, par. 35 statutu PTETiS) przewodniczący postawił wniosek o utworzenie Oddziału Lubelskiego PTETiS z siedzibą w Lublinie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie z wynikiem głosowania 14/0/0 (T/N/W).
Dziekan WE PL prof. Zygmunt Rutka podziękował za pomyślny wynik głosowania, a w szczególności wyrazy wdzięczności skierował fo tych kolegów z Oddziału Gliwickiego, którzy zainicjowali akcję i przyczynili się do utworzenia Oddziału PTETiS w Lublinie. Podziękowania skierował również do obecnego na sali gościa prof. Eugeniusza Kozieja, który współpracował w przeszłości z Politechniką Lubelską i za czasów swoich dwóch kadencji przewodniczącego ZG PTETiS pomógł przygotować grunt pod obecny finał.Prof. Z. Rutka wymienił temat kriogeniki jako jeden z wiodących w obszarze przyszłej konkretnej działalności Oddziału.

15 XII 2000 r.  Zebranie wyborcze Oddziału Lubelskiego PTETiS 

 

 

KRONIKA ODDZIAŁU LUBELSKIEGO PTETiS

Strona Główna